คู่ป่วนปราบปีศาจ เล่ม 2 Lin Pei หลิน เพ่ย

ISBN:

Published:

Paperback

248 pages


Description

คู่ป่วนปราบปีศาจ เล่ม 2  by  Lin Pei หลิน เพ่ย

คู่ป่วนปราบปีศาจ เล่ม 2 by Lin Pei หลิน เพ่ย
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 248 pages | ISBN: | 7.25 Mb

ชาวบานในหมูบานหมิงอวินทีทยอยกันตายราวกับเกิดโรคระบาด แตไมสามารถหาสาเหตุได ทำใหคดีนีตกมาอยูในมือของทีมสืบสวนคดีพิเศษอีกครัง ไปถิงเหลย ตำรวจมือใหมจึงตองลงพืนทีเพือสอบถามขอมูลจากผูคนในหมูบาน แตขอมูลทีเขาไดรับทำไมถึงไดเปนเรืองเพอเจอ อยางมีชาวบMoreชาวบ้านในหมู่บ้านหมิงอวิ๋นที่ทยอยกันตายราวกับเกิดโรคระบาด แต่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ทำให้คดีนี้ตกมาอยู่ในมือของทีมสืบสวนคดีพิเศษอีกครั้ง ไป๋ถิงเหลย ตำรวจมือใหม่จึงต้องลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้คนในหมู่บ้าน แต่ข้อมูลที่เขาได้รับทำไมถึงได้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อ อย่างมีชาวบ้านหลายคนพบเห็นหัวกะโหลกลอยเข้าไปในบ้านของคนที่ตาย รวมทั้งเรื่องราวของเทพภูเขาอีก ไป๋ถิงเหลยก็ได้แต่หวังว่าคดีนี้ หัวหน้าซุนจะไม่ให้เขาไปหาที่ปรึกษาจอมเจ้าเล่ห์ แล้วลากตัวไปทำคดีด้วยกันหรอกนะ มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับตำรวจมือใหม่ ไป๋ถิงเหลย กันนะคะ ว่าเขาจะสามารถปิดคดีที่ไร้เงื่อนงำนี้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คู่ป่วนปราบปีศาจ เล่ม 2":


freeandflawed.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us